Vintage High Fidelity - 1968

ORTOFON 50 år     1918 - 1968

Den 9. oktober 1918 stiftede to danske ingeniører et aktieselskab, der kaldtes Electrical Fonofilms Company A/S. Formålet var ikke mindre end at udvikle talefilmen som princip og udnytte princippet kommercielt. Et par få fremsynede financier'er stod bag og hjalp økonomisk. Under beskedne forhold kæmpede de to ingeniører, Axel Petersen og Arnold Poulsen, sig med en lille skare medhjælpere gennem tilsyneladende uoverstigelige vanskeligheder frem til løsningen på problemet. Man må nu erindre, at radiorøret jo først var opfundet en halv snes år i forvejen og at komponenter, som nu til dags fås i rigt udvalg, déngang måtte fremstilles ved egen hjælp. Efter 5 års forløb kunne man i 1923 i Palads Teateret i København spille den første lydfilm. System "Petersen og Poulsen" var en realitet. Dengang anvendte man to film - en til billede og én til lyden. De to film løb så synkront. Senere i tyverne blev systemet forbedret, så lyd og billede fremtrådte på samme filmsstrimmel. Princippet er som bekendt, at man registrerer lyden i kanten af filmen ved en større eller mindre sværtningsgrad af et særligt lydspor. Med fotoceller og lysgivere anbragt på hver sin side af filmen opnås et elektrisk lydsignal, der så kan forstærkes. Lydfilmen har haft enorm betydning for filmens udbredelse. Man kan også et øjeblik tænke på de mange filmskuespillere verden over, der fik deres forhold og chancer grundlæggende ændret ved den nye teknik. Nu skulle de nemlig også lægge stemme til. For mange populære filmskuespillere i tyverne betød den nye teknik deres farvel til optræden, for mange andre var det en ny og velkommen chance. Opfindelsen i København fik betydning for menneskeskæbner i Hollywood.

I 1944 anmeldte pressen en film og skrev, at den var kedelig, men lyden var overraskende god. Ingen havde fortalt anmelderne, at et nyt dynamisk kompressionstrin var anvendt - af fabrikat Fonofilm. Firmaet har iøvrigt en længere række udviklinger bag sig. På pladespillerområdet er datterselskabet OROTOFON også verdenskendt. I 1946 ændrede man navn til FONOFILM A/S og i 1951 opstod ORTOFON som det tilknyttede handelsselskab. Billederne viser de to ingeniører med en del af deres udstyr, og en ny betjeningspult for overspilning fra lydbånd til lakplade.

ORTOFON kom først med den elliptiske diamant i pick-up'er og er stadig ene om at fremstille den. 90 % af firmaets produktion går til eksport. 36 hovedagenturer fra hele verden sørger for afsættelsen af danske kvalitetsvarer fra ORTOFON.Mere om Petersen og Poulsen fra det svenske Film Sound: her


_____________________________________________________________________________

MOVIC A/S Likvideret
Populær Radio og TV, februar 1968, skriver:

Kun med mulighed for en beskeden dividende til kreditorerne har Movic A/S måtte opgive. Til aktionærerne bliver der intet.

Og hvis det ikke er sandt...

I »Funkschau« er følgende lille fortælling om de moderne tider fundet: Sidst i 1967 afbrød en 600 kW-sender i Tyskland pludselig sin udsendelse. En undersøgelse viste, at en tjenestehavende tekniker med vilje havde afbrudt for senderen, da han mente, at der forelå en alvorlig fejl i modulationen. Modulationen var så forvrænget, så uartikuleret og fyldt med sære impulser, så han turde ikke tage ansvaret for at sende det ud. Han tog dog fejl: Fra Kölnerstudiet transmitteredes elektronisk musik i en sælig avantgardistisk form.

_____________________________________________________________________________

BEOGRAM 1800


Fig. 1, Beogram 1800

B&O har ligeledes udvidet sin stereo-pladespiller serie med en særdeles elegant pladespiller BEOGRAM 1800 (fig. 1).
De tekniske data er usædvanligt fine, og pladespilleren er udstyret med en nykonstrueret B&O tonearm med automatisk kompensering for skatingeffekten og med den nye B&O SP1O pick-up. Efter forvalg til henholdsvis 17, 25 eller 30 cm plader indføres tonearmen automatisk på den ønskede pladestørreise, tonearmen løftes automatisk, og værket stopper, når pladen er færdigspillet.
Beogram 1800 er beregnet for 45 og 331/3 omdrejningsplader, og betjeningsknapperne er bekvemt anbragt ved forkanten.
Beogram 1800 leveres i teak, palisander eller eg og leveres med eller uden for- forstærker.
Værk og motor i Beogram 1800 er individuelt akustisk isoleret, såvel fra hinanden som fra underlaget. Dette giver stor upåvirkelighed over for rystelser.


Fig 2, Nærbillede af den nye B&O tonearm, der lanceres på Beogram 1800.
Kompensation for anti-skating effekten er indbygget i foden.
Til venstre ses den nye pick-up lift, der, efter forudgående
bestilling, automatisk indfører pick-up'en til den ønskede pladestørrelse.
Man ser endvidere den nye indstillingsmulighed for nåletrykket.

Ny B&O stereo pick-up, SP 10

I forbindelse med den nye stereopladespiller, Beogram 1800, lancerer B&O en ny stereo pick-up SP 10. Som de øvrige B&O pick-up'er kommer også denne model i to udgaver, nemlig type SP 10A til montering i B&O tonearme og SP 10 med vinkel til montering i fremmede pick-up arme. (Fig. 3).
Den nye B&O SP 10 pick-up (fig. 3) repræsenterer et helt nyt system med så stor compliance og så lav bevægelig masse, at alle plader kan afspilles med 1 gram nåletryk.
Den lave bevægelige masse er opnået ved at reducere det bevægelige systems masse og ved anvendelse af en såkaldt »nøgen diamant«.
Frekvensgangen er retlinet fra 20-20.000 Hz, men fortsætter i øvrigt til helt op over 30.000 Hz.


Fig. 3, B&O stereo pick-up, SP 10

Lenco B52


Philips Pro 12


Beolab 5000, Beovox 5000, Beogram 3000 & Beovox 2500Beomaster 3000

Annonce fra High Fidelity, januar 1970.  

 


Beolab 5000

                       

Annonce fra High Fidelity, december 1967