Vintage High Fidelity - 1962
Om forvrængning på stereo-grammofonplader contra bånd 

Hi-Fi entusiaster diskuterer ofte ivrigt, om de penge de har anbragt i stereo-udstyr nu også er givet godt ud, eller om de hellere skulle have brugt pengene til forbedring af mono-anlæget. Der er også mennesker der mumler noget om »Kejserens nye Klæder«, når der tales om stereofoni. De fleste fagfolk indrømmer at stereo-grammofonplader er en meget dårlig programkilde, med en forvrængningsgrad, der oftest er 5-10 gange højere end ved mono-plader.

Gode stereoindspilninger på bånd må være den rigtige løsning, men de er stadig ret dyre. Derfor vil de musikelskere, der ikke kan tolerede førnævnte forvrængning, også fremover være henvist til mono-gengivelse.

Peerless annoncerKarlsons akustiske omsætter 

HI-FI basreflekskabinet med koaxialhøjttaler

Bag den højtidelige betegnelse U.S. patent nr. 2816619 og 2896736 skjuler sig en særpræget og interessant konstruktion af et basreflekskabinet med særdeles fine egenskaber. I sit moderland forhandles kabinettet under betegnelsen "Karlson Acoustic Transducer", og alene navnet leder tanken hen på omfangsrige tilpasningsanordninger som eksponentialhorn, store plane lydskærme og lignende. Kabinettet har ganske ringe ydre dimensioner og kendetegnes i øvrigt ved den karakteristiske V-formede åbning foran. Den særlige konstruktion har endvidere muliggjort en mekanisk tilpasning, der minder om den, man opnår ved at anvende eksponentialhorn. Der er således tale om en ganske usædvanlig virkningsgrad samt et enormt dynamikområde. Karlson-omsætteren virker i princippet som en åben pibe med en lang, eksponential åbning. Formålet med denne åbning er at udglatte rørets naturlige resonanser, så energiomsætningen følger en flad kurve. I basområdet får man således en ren og kraftig gengivelse af alle toner. I det højfrekvenle område er den V-formede åbning medvirkende til en fremragende spredning af energien i modsætning til de fleste andre højttaleranordninger, der udsender de høje toner i snævre strålebundter.

Da det i øvrigt ikke har været muligt at få fingre i saglige oplysninger om kabinettet udover de nødtørftige arbejdstegninger, som vi tillader forfatteren at bringe omstående, er et kabinettet jvnf. omstående foto blevet fremstillet.


                               Højttaler set forfra 

Om konstruktionen i øvrigt skal blot nævnes følgende: Alle stykker udskæres i overensstemmelse med tegningen af 20 mm krydsfiner. Samlinger udføres tæt og omhyggeligt og det kan tilrådes at holde delene sammenspændt under tørringen.

Den eneste del der ikke fæstnes med lim er bagklædningen, der fastgøres på rammen ved hjælp af træskruer, så den er let at fjerne. For at undgå utætheder og vibrationer bør man bruge mindst tre skruer langs sidestykkerne og to langs låget og bunden.


           Højttaler set bagfra. Bagklædning fjernet.

Alle indvendige flader i kabinettets forreste kammer, d. v. s. sidestykker, skråplade, lydskærm og V-stykker, overstryges med tre tykke lag hård lak. Derved fremkommer en hård reflekterende overflade, som forhindrer træværket i at absorbere energi fra de høje frekvenser. På tegningen er der overalt regnet med notdybder på 6 mm. Der skal til kabinettet bruges en god koaxial- eller triaxialhøjttaler med en diameter på 305 mm. Peerless type CM 12OFM er velegnet.

Der skal sluttelig minde om, at det er forbudt at fremstille kabinettet med videresalg for øje, da det endnu er beskyttet af patenter.


           Tegning af kabinetelementer til Karlsons akustiske omsætter.

Endnu en Movic annonce