Vintage High Fidelity - 1961
DEN ÆGTE STEREO PÅ VEJ

Allerede siden forsommeren dette år har det været muligt at høre stereo over danske sendere, først fra Radio Mercur, senere fra Danmarks Radio. Lytternes reaktion er kendt, ihvert fald for "Mercur"s vedkommende, hvor allerede den første måneds udsendelser bragte næsten 1000 lytterbreve indsendt til B&O i Struer, der stod som sponsor i starten. Men stereo udsendt over to sendere, hvad der atter kræver to modtagere, en naturligvis kun en halv løsning, en forløber for den ægte stereo-radiofoni, som imidlertid nu er på trapperne.


FM-Stereo pilottone


Både europæiske og amerikanske udviklingslaboratorier har i de senere år syslet med tanken, og det system, som den 1. juni i år (red: 1961) havde premiere over USA-stationer efter endelig accept fra Federal Communicetion Cominission er i al væsentlig identisk med forslag, som er fremkommet fra General Electric og Zenith hinsides Atlanten og Siemens, Mullard og Philips i Europa.

Et hovedkrav for godkendelse af systemet var dets kompatibilitet - på en stereomodtager skulle det yde 2-kanals gengivelse, på en normal modtager derimod almindelig mono-radiofoni.

Hosstående tegning giver et indtryk af det godkendte system: Til venstre ses hovedkanalen, der består af summen af venstre og højre signalerne. Derefter følger en 19 kHz pilotfrekvens, som skal modulere senderen 8-10 % og som giver synkroniseringsinformation. Sluttelig følger hjælpe-bærebølgen, der er amplitudemoduleret med stereo-signalerne. Selve denne bærebølge skal undertrykkes, således at den højst modulerer senderen 1 %, medens de to sidebånd må påtrykke senderen maksimalt 45 %.

Om systemet kopieres i Europa, er det endnu for tidligt at spå om. Men at spørgsmålet har givet fornyet arbejdsstof ses bla. af, at også Danmarks Radio har nedsat et udvalg med overkontrollør S.V. Jørgensen fra teknisk afdeling som sagkyndig på stereo-området. I Tyskland er en dannet en særlig teknisk Kommission til at arbejde med sagen, og man har allerede indkaldt repræsentanter fra samtlige europæiske sendeselskaber til en konference i foråret 1982 i Bad Kransnech. - Den kvikke tyske eksportindustri har for flere måneder siden kunne sende de første stereo-adaptere på markedet i U.S.A.

PS: Hvorledes sommer og efterår iøvrigt forløb på stereo-fronten ovre i Staterne, er der netop indløbet meddelelse om, og beretningen konkluderer i et trist ord: krise! Ikke fordi systemet teknisk er dårligt, møn fordi amerikansk radio og TV nu engang er uløseligt knyttet til kommercielle interesser. De få sendere, der har bekostet omstilling til een-kanalstereo, beklager sig over mangel på sponsors og for ringe averteringsmæssig understøttelse fra radiobranchens side, ligesom de stereo-modtagere, amerikansk industri har sendt på markedet er for dyre - mener man. Resultatet er nu blevet, at flere FM-stationer vil opgive stereo-programmer, andre vil indskrænke virksomheden, medens resten har udskudt overgangen til stereo-teknik til en uvis fremtid.

_____________________________________________________________________________

Stereofoni fra RADIO MERCUR


De lovede regelmæssige stereoudsendelser fra Radio Merkur tog langt om længe deres begyndelse fredag d. 7. april. Der er foreløbig tilrettelagt Ca. 100 timers stereofoni, nok til en times daglig udsendelse (mellem kl. 20 og 21) i over tre måneder.

Det er ikke nødvendigt at råde over en speciel multiplex-modtager for at kunne modtage udsendelserne. Der benyttes nemlig det velkendte system med to sendere, der hver tager sig at sin stereo-kanal. Det er følgeligt nødvendigt ved stereomodtagelse at disponere over to FM-modtagere, der f. eks. stilles op langs en væg i stuen med et par meters afstand. Den bedste afstand findes ved forsøg. Systemet fungerer således, at den modtager, der står til venstre, skal stilles ind på den normale danske merkurfrekvens 88 MHz, hvorimod den højre modtager stilles på 89,6 MHz, hvor Merkurs svensksprogede sender arbejder. Denne sender har retningsantenne, der under udsendelserne vendes mod Danmark.

Stereobåndene indspilles på 15"/sek. i Merkurs ny stereostudie, studie V, på Adolphsvej i Gentofte. Selve studieudstyret og gengiveudstyret på senderskibet er fremstillet i samråd med B&O i Struer.

På det ene af vore billeder ses studiets kontrolpult. Der er otte indgange, der kan udnyttes som monoindgange, eller 2 og 2 som fire stereoindgange, der alle mixes sammen. Øverst i pulten ses 16 kassetteforstærkere, hvoraf de otte er indgangsforstærkere (mikrofon, grammofon mv.) og resten linieforstærkere. De er alle bestykket med transistorer. Med pultens forskellige knapper kan der laves diverse trickindblændinger m.v. Kontrolrummets loft og vægge er ligesom selve studiet beklædt med lydregulerende materialer, og i hjørnet på hver side af glasruden til studiet er anbragt to store trekanal højttalerkombinationer, således at stereoprogrammet kan kontrolleres effektivt ved selve optagelsen.
Rare pictures from Radio Mercur

Radio Mercur - historien i korte træk

Wikipedia: Radio Mercur

DR.DK - Krøniken, 1960-73, Radio Mercur


På det lille billede ses den for tiden benyttede mikrofonopstilling. Den består ganske enkelt af to retningsbestemte kondensatormikrofoner, anbragt ved siden af hinanden og vendt hver sin vej. Kommentatorerne, der sidder lige over for hinanden, bliver herved gengivet i hver sin stereo-kanal. Til andre opgaver anvendes mere deciderede stereomikrofoner!
Kommentar: det er interessant at se gramofonerne på det store billede. Det synes at være Thorens TD 124 med et armmonteringsbræt der går udover selve værket. Dette indikerer en lang (længere end 9") B&O-arm monteret. Dette må være noget af det første, der senere bliver til Beogram 3000, Type 5210.

_____________________________________________________________________________

Arena Båndoptager, model FA/P & PA/B